Kurt Vonnegut - życie, twórczość i ...Kim jest mądry ów człowiek
  Jak o Kurcie Vonnegucie w Polsce pisano
  Jak Asia z Krzysiem przekładali to, co o Kurcie Vonnegucie w Świecie pisano
  Co nie zmieściło się wyżej, a przeczytania warte
  Krynice mądrości, z których Asia z Krzysiem materiały do tej strony czerpali a i inne miejsca zobaczenia warte
  Kim są Ci mądrzy ludzie...;-)
  Miejsce na peany pochwalne...
Polskie opracowania
Recenzje
Kocia kołyska
Rzeźnia numer pięć
Śniadanie mistrzów
Recydywista
Niedziela palmowa

M. Oramus STATEK IDIOTÓW

Wywiady
Wywiad z miesięcznika ŚWIAT
W. Styron i K. Vonnegut: Rozmowa

Inne teksty
J. Kutnik Co słychać
u Kurta Vonneguta

Kilgore Trout
ogląda świat. O powieściach Kurta Vonneguta

Kołyska przewrócona


Skrzynka Asi Skrzynka Krzysia

Wszelkie pochwały, peany i zachwyty, a także propozycje współpracy prosimy zamieszczać w Księdze Gości lub przesyłać bezpośrednio do Aśki lub Krzyśka.

Strona Główna   Powrót