Kurt Vonnegut - życie, twórczość i ...Kim jest mądry ów człowiek
  Jak o Kurcie Vonnegucie w Polsce pisano
  Jak Asia z Krzysiem przekładali to, co o Kurcie Vonnegucie w Świecie pisano
  Co nie zmieściło się wyżej, a przeczytania warte
  Krynice mądrości, z których Asia z Krzysiem materiały do tej strony czerpali a i inne miejsca zobaczenia warte
  Kim są Ci mądrzy ludzie...;-)
  Miejsce na peany pochwalne...
Warto odwiedzić


  • http://www.duke.edu/~crh4/vonnegut/ - Kazdy chrześcijanin powinien poznać Biblię, kierowca powinien poznać kodeks drogowy, każdy miłośnik twórczości Vonneguta powinien poznać tę stronę.
  • www.flf.com/mnight/ - Wiele ciekawych materiałów poświęconych znakomitemu filmowi "Matka Noc", nekręconemu na podstawie jednej z najciekawszych powieści Vonneguta.
  • http://joanna.fandom.art.pl/oramus/ - ciekawa strona poświęcona jednemu z najciekawszych polskich krytyków Vonneguta, Markowi Oramusowi


Skrzynka Asi Skrzynka Krzysia

Wszelkie pochwały, peany i zachwyty, a także propozycje współpracy prosimy zamieszczać w Księdze Gości lub przesyłać bezpośrednio do Aśki lub Krzyśka.